Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Društvo razvija pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu, nam, našim otrokom in vnukom.

Nada Pavšer, predsednica društva

Živim zdravo

Povod za razvoj projekta je dejstvo, da se vedno večji delež Slovencev sooča s prekomerno telesno težo.

Spodbujamo prijateljstvo

Sobivanje in Misija: Zeleno BTC City, vas vabita k spremljanju in sodelovanju v ustvarjalnem projektu.

Varno v vrtec in šolo

Skupaj z Javno agencijo za varnost prometa RS skrbimo za promocijo varnosti na poteh naših najmlajših in njihovih družin.

Revija Sobivanje

Edini brezplačnik s trajnostno vsebino za majhne in velike, z največjo naklado v Sloveniji!

Energetsko znanje za odgovorno ravnanje

S  projektom želimo dograditi celostno zanje o energiji in s tem ozavestiti o trajnostnem ravnanju z energijo.

Poletje v hribih

S projektom vabimo vse k aktivnemu preživljanju poletja ter obisku in zbiranju žigov postojank planinskega društva Ljubljana Matica.

Slovenija kot jo vidimo otroci

Avtorski, ustvarjalni projekt društva, s katerim želimo vzbuditi zanimanje posameznika za okolje ter krepiti znanje o lastni domovini.

Trajnostna pot = moja izbira

S projektom želimo zmanjšati onesnaženost zraka s povečanjem uporabe alternativnih virov prevoza.

Sobivanje vsako leto organizira zaključni dogodek – Festival Sobivanja. Festival je namenjen zaključku projektov društva, podelitvi nagrad in priznanj ter druženju otrok in staršev iz cele Slovenije.

Galerija

Oglejte si utrinke delavnic, dogodkov ter vseh aktivnosti, ki jih skupaj s partnerji, otroci in vzgojitelji izvajamo v projektih programa Šola sobivanja.

Sobivanje je prejelo status društva, ki deluje v javno dobro, s strani Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za infrastrukturo.

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj

Predjamska cesta 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 1 510 88 22

Spletna stran: www.drustvo-sobivanje.si
E-pošta: info@drustvo-sobivanje.si

Partnerji