Prijavnica za Šolo sobivanja

Arhiv novic

Koledar dogodkov

partner
partner
partner
partner
partner
partner

Sobivanje

Namenite nam del dohodnine

Poslanstvo društva Sobivanje

Nagovor predsednice društva

 

Sobivanje - Društvo je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Društvo bo razvijalo pozitivno in dolgoročno vizijo za pravičnejšo družbo, ki terja sonaravni in vzdržnostni razvoj, čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje ter omogoča boljšo kakovost življenja vsem na planetu, nam, našim otrokom in vnukom.

 

Osnovno vodilo društva je prizadevanje za trajnostno ravnanje in obnašanje v vzgoji in izobraževanju otrok in mladine ter širše javnosti. Jasni, trdni kratkoročni in dolgoročni cilji posameznih projektov bodo oblikovali pričakovanja in ustvarjali razmere, v katerih bodo imela izobraževalne inštitucije, ustanove in podjetja zadostno zaupanje za sodelovanje pri uresničevanju le teh. Vlaganje v inovativne rešitve in za oblikovanje novih, bo spodbuda za mlade in širšo družbo.

 

Za premostitev vrzeli med to ambiciozno vizijo in praktičnim delovanjem, se bomo osredotočili le na tiste vsebine, ki resno ogrožajo naše kakovostno življenje. Zato bomo oblikovali projekte, ki bodo gradili vrednote, kot osnovo etike trajnostnega razvoja in s tem združevali okoljsko, socialno ter ekonomsko odgovornost in vse tiste vrednote zdrave presoje, ki so nam v pomoč pri vzgojnih in razvojnih projektih.

Zavedamo se, če bodo okoljevarstvene teme prisotne med ljudmi, se bo mogoče le krepilo prepričanje, da lahko vsak prispeva svoj del. Vedno več bo tudi konkretnih spodbud, ki bodo prav gotovo navdih za ozaveščeno ravnanje ljudi na planetu.
Glede na to, da postaja skrb za ohranjanje narave in varstvo okolja področje, ki se vedno bolj dotika vsakega posameznika in se nakazuje usodna soodvisnost vseh živih bitij, bo društvo Sobivanje na vsakem koraku uresničevalo to svoje poslanstvo.

Nada Pavšer, predsednica društva
 

© Društvo sobivanje