Projekti

Šola sobivanja

Društvo Sobivanje je zasnovalo in registriralo program Šola sobivanja. Šola sobivanja združuje projekte iz vseh področij trajnostnega razvoja in celostno obravnava tematiko tega. Še posebej so k posameznim projektom programa povabljene vzgojno-izobraževalne ustanove, šole in vrtci. Priznanje Šola sobivanja prejme šola ali vrtec, ki v šolskem letu sodeluje vsaj v dveh projektih društva. Mentor prejme priznanje za vsak projekt posebej, ki ga društvo Sobivanje izvaja na nacionalnem nivoju. Sodelovanje v Šoli sobivanja je brez finančnih obveznosti. V kolikor se kot vrtec oziroma šola odločite za Šolo sobivanje, prosim, če izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljite na naš naslov. Vsem vrtcem in šolam, ki ste se že prijavili, se najlepše zahvaljujemo.

Prijavnica

Šola Sobivanje pdf.
01

Živim zdravo

Povod za razvoj projekta je dejstvo, da se vedno večji delež Slovencev sooča s prekomerno telesno težo…
02

Spodbujamo prijateljstvo

Sobivanje in Misija: Zeleno BTC City, vas vabita k spremljanju in sodelovanju v ustvarjalnem natečaju.
03

Varno v vrtec in šolo

Skupaj z Javno agencijo za varnost prometa RS skrbimo promocijo varnosti na poteh naših najmlajših in njihovih družin.
04

Revija Sobivanje

Edini brezplačnik s trajnostno vsebino za majhne in velike, z največjo naklado v Sloveniji!
05

Energetsko znanje za odgovorno ravnanje

S  projektom želimo dograditi celostno zanje o energiji in s tem ozavestiti o trajnostnem ravnanju z energijo.
06

Poletje v hribih

S projektom vabimo vse k aktivnemu preživljanju poletja ter obisku in zbiranju žigov postojank planinskega društva Ljubljana Matica.
07

Slovenija kot jo vidimo otroci

Avtorski, ustvarjalni projekt društva, s katerim želimo vzbuditi zanimanje posameznika za okolje ter krepiti znanje o lastni domovini.
08

Trajnostna pot = moja izbira

S projektom želimo zmanjšati onesnaženost zraka z povečanjem uporabe alternativnih virov prevoza.