Cilj natečaja PROMET IN OKOLJE

V društvu Sobivanje smo pripravili natečaj za najmlajše – Promet in okolje. Poudarek pri projektu je na vzgoji in izobraževanju o vplivu prometa na okolje in varnosti v prometu.

V prvem delu, pri vplivu prometa na okolje nas zanima:

– Kakšna prevozna sredstva poznajo otroci?
– Kakšne oblike prometa poznajo otroci?
– Kakšen je njihov vpliv na okolje?
– Katera so najbolj okolju prijazna prevozna sredstva?

V drugem delu, pri varnosti v prometu je bistvo in poudarek je na varni poti otrok v vrtec in šolo:
– Otroci v vrtcu in šoli, pod mentorstvom vzgojiteljev in učiteljev, predstavijo okolico svojega vrtca in šole.
– Pisno, slikovno ali kako drugače (fotografije, makete) izdelajo načrt varnih poti v vrtec oziroma šolo, opozorijo tudi na ovire in nevarnosti, ki prežijo na poti v vrtec/šolo.

Ob zaključku natečaja organiziramo zaključni dogodek – Festival Sobivanja in razstavo del. Na dogodku bomo nagradili najboljša dela v obeh kategorijah.

Lansko leto smo že izpeljali natečaj v Osrednje-slovenski in v Dolenjski regiji in odziv je presegel pričakovanja. V prihajajočem šolskem letu želimo projekt nadgraditi in izpeljati celoleten nacionalni projekt.

Aktivnosti v sklopu projekta

– projekt pripravimo za vse vrtce in osnovne šole – skupaj povabimo k sodelovanju preko 800 ustanov!
– otroci sami s pomočjo mentorjev izberejo ustrezno tehniko (pišejo, rišejo, sestavljajo, pesnijo, fotografirajo) ustvarjanja;
– zagovarjamo timsko delo, se pravi da sodeluje več otrok skupaj na projektu;
– organizira se komisija za ocenjevanje del, ki jih ovrednoti in izbere najboljše.
Zaključek projekta, s podelitvijo nagrad, bo potekal v sklopu Festivala Sobivanja, ki bo potekal v Ljubljani, dne 23. maja na Atletskem stadionu (ŽAK).

Vse sodelujoče oddelke in razrede v vrtcih in šolah nagradimo tudi v obliki priznanj, prav tako dobijo potrdila vsi mentorji. Ob zaključku izdelamo brošuro prejetih del – otroški pogled na promet in varnost v prometu!

Pomembno

Natečaja se je že prvo leto udeležilo skoraj 1.200 otrok. Z razširitvijo na nacionalno raven in vsebinsko nadgradnjo verjamemo, da bo natečaj letošnje leto še bolj odmeven. S podporo ustreznih inštitucij bo projekt tudi medijsko bolj odmeven.