Spodbujamo prijateljstvo


Spoštovani ravnateljice in ravnatelji, koordinatorke in koordinatorji trajnostnih projektov,

v društvu za trajnostni razvoj Sobivanje smo v sodelovanju z družbo BTC tudi letos pripravili natečaj »Spodbujamo prijateljstvo«

1. O NATEČAJU

Natečaj »Spodbujamo prijateljstvo« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. K sodelovanju so povabljene številne vzgojno-izobraževalne ustanove, šole in vrtci. 

Organizator natečaja Spodbujamo prijateljstvo je Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj, partner in podpornik natečaja pa družba BTC. 


2. NAMEN

Namen natečaja je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. V okviru natečaja bodo lahko otroci svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali, napisali ali fotografirali. 


3. POTEK NATEČAJA

Natečaj bo potekal od 3. 3. 2015 do 31. 3. 2015 in sicer v dveh ločenih kategorijah: za vrtce in za šole. Zaključni dogodki bodo potekali 10. aprila v Murski Soboti, 17. aprila v Novem mestu in 8. maja v Ljubljani. 

Projekt Spodbujamo prijateljstvo bo predstavljen tudi na Festivalu Sobivanja, ki bo potekal 23. maja na ŽAK-u (Atletski stadion) v Ljubljani.


4. KAKO LAHKO SODELUJETE?

- Za sodelovanje pri natečaju Spodbujamo prijateljstvo pošljete izpolnjeno priloženo

prijavnico na naš naslov: info@drustvo-sobivnaje.si do 16. marca 2015.

- V sklopu natečaja želimo izpostaviti osebno noto medsebojnih odnosov. Želimo konkretne odgovore in razmišljanja. 

Želimo odgovore/razmišljanja o naslednjih vprašanjih: 

Kaj mi pomenijo prijatelji? 

Kdo so pravi prijatelji? 

Kaj vse delamo skupaj s prijatelji? 

Kako spodbujamo prijatelje? 

Česa si želimo pri prijateljih? 

Kaj pričakujemo od prijateljev? 

Smo ljubosumni na prijatelje?

 Kje so meje prijateljstva – kaj zamerimo prijateljem?  

- V vrtcih je predpisana tehnika risanje, v osnovnih šolah lahko otroci svoje izkušnje obeležijo tudi s  fotografiranjem; 

- Cilj tega dela natečaja je obeležiti konkretne primere povezane s tematiko natečaja in njihovo upodobitev v risbi, tekstu ali fotografiji (npr. kako si otroci pomagajo, kako se igrajo in med igro, kako se spodbujajo …). 

- Zagovarjamo timsko delo otrok oziroma predlagamo, da otroci skupaj soustvarjajo končni izdelek.


Pomembno: 

Oddani kreativni izdelki naj bodo dvodimenzionalni in sicer dimenzije do 50x70 cm (ležeč format) oziroma do 70x50 cm (pokončen format). Le tako bodo lahko namreč razstavljeni, v kolikor bodo prišli v izbor. Predlagamo, da otroci skupaj soustvarjajo izdelke. Tako se o temi tudi pogovarjajo in izmenjujejo poglede ter mnenja. Poleg tega izdelkov posameznikov zaradi omejenega prostora žal ne bo mogoče razstaviti.

Projektu lahko priložite tudi fotografijo, kako je izdelek nastajal. Tako bodo razstave še bolj zanimive. Fotografija pa ni pogoj za sodelovanje pri projektu.


5. KAM POŠLJETE IZDELKE? 

V natečaju lahko sodelujete do vključno 31. 3. 2015. Izdelke lahko pošljete preko navadne pošte s pripisom »Spodbujajmo prijateljstvo« na naslov:

Društvo Sobivanje

Cesta v Kleče 9

1000 Ljubljana, 

ali v elektronski obliki (tako, da izdelke, torej risbe in fotografije, poskenirate) na elektronski naslov info@drustvo-sobivanje.si. Del, poslanih po navadni pošti, vam organizator ne bo mogel vrniti. 


Vsi poslani izdelki morajo biti podpisani z naslednjimi informacijami: 

ime šole ali vrtca,

naslov,

ime in priimek mentorja,

razred ali skupina,

starost in število otrok, ki so sodelovali pri izdelku. 


6. NAGRADE

Po zaključku natečaja bo poslana dela pregledala in ocenila komisija, ki ji bodo sestavljali predstavniki BTC in Društva Sobivanje. Komisija bo izbrala tri najboljše kreativne izdelke med šolami in vrtci, ki bodo prejeli privlačne nagrade. Nagrade bodo paketi družabnih iger za cel oddelek/razred.

Prejeta dela bodo ocenjevana na podlagi naslednjih kriterijev: 

izvirnost ideje

videz izdelka

vloženi trud


Nagrade niso izplačljive v denarju. Komisija bo izbrala poleg nagrajencev tudi finaliste, katerih izdelki bodo razstavljeni na razstavi.


7. ZAKLJUČNI DOGODEK ZA VSE UDELEŽENCE

Zaključni dogodek z otvoritvijo razstave izbranih del bo letošnje leto potekal v treh krajih:


- 10. april - zaključni dogodek Murska Sobota, BTC City, ob 10.30 uri,

- vključene regije: Pomurska, Podravska, Savinjska in Koroška regija.


- 17. april - zaključni dogodek Novo mesto, BTC City, ob 10.00 uri in

- vključene regije: Spodnje Savska in JV Slovenija


- 8. maja - zaključni dogodek Ljubljana, BTC City, ob 10.00 uri.

         - vključene regije: Osrednjeslovenska, Primorska, Gorenjska in Zasavska regija.


Na dogodku bodo organizatorji zmagovalcem v vseh treh krajih/regijah podelili nagrade, vsem udeležencem pa posebna priznanja. Na dogodek bodo povabljeni vsi nagrajenci in drugi otroci (skupine), ki se bodo udeležili natečaja.

Po dogodku bo na vseh treh lokacijah na ogled razstava izbranih izdelkov.


8. DODATNO: 

S sodelovanjem v natečaju avtomatično soglašate, da bodo lahko razstavljena ali uporabljena tudi v drugih aktivnostih v okviru društva Sobivanje.

Prav tako soglašate, da lahko prejete fotografije otrok organizator uporabi v sklopu razstave projekta v Murski Soboti, Novem mestu ali v Ljubljani. Prav tako jih lahko vključi v zaključno brošuro projekta.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja ali nejasnosti lahko pišete na elektronski naslov: info@drustvo-sobivanje.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 510 88 22.


 Želimo vam veliko lepih odnosov,

Nada Pavšer, predsednica društva


Spodbujamo prijateljstvo - brošura 2014.pdf (pdf)

Spodbujamo prijateljstvo 2015 - prijavnica na projekt.pdf (pdf)

PARTNERJI

                                                                                

© Društvo sobivanje