Trajnostna pot = moja izbira

Projekt obravnava problem onesnaževanje zraka v prometu. Problema se loteva na inovativen način, z navezovanjem na zdrav način življenja in vzpostavitev oziroma krepitev socialnih stikov – odnosov.

Podrobnosti

Projekt poteka od 03.05. 2018 do 30.11. 2018.

Cilji

Povečati uporabo trajnostnih oblik prevoza. 

Projekt povezuje naslednje tematike:

• Alternativne transportne možnosti (zmanjševanje onesnaženosti zraka).
• Zdrav način življenja (gibanje) in
• Razvoj socialnih kompetenc (druženje na poti v ustanovo, službo, …).
Projekt je namenjen:
• Odraslim (zaposleni v javnih ustanovah, staršem in splošni javnosti) in
• Otrokom (v vrtcih in osnovnih in srednjih šolah).

V sklopu projekta je poudarek na naslednjih aktivnostih:

a. Začetek projekta (začetna in končna raziskava)
– anketa pri otrocih in med zaposlenimi v javnih zavodih,
b. Natečaj v vrtcih in šolah:
– popis stanja poti v ustanovo in izris trajnostnih poti na realnem zemljevidu,
c. ‘Dan trajnostne mobilnosti’ – dogodki v ustanovah
– namenjeni staršem (strokovno predavanje) in otrokom (izobraževalne delavnice),
d. Promocija projekta
– Spletna brošura – predstavitvena, tiskovna konferenca ob začetku in zaključku projekta, revija Sobivanje – 2x, družabna omrežja, sprotno pošiljanje PR sporočil
medijem, spletna brošura s končnimi rezultati projekta
e. Zaključek projekta
– Analiza raziskave, predstavitev rezultatov in smernice za nadaljnje delo

Predvideni cilji in rezultati

S projektom želimo zmanjšati onesnaženost zraka z uporabo alternativnih virov prevoza. V sklopu raziskovanega vzorca želimo povečati uporabo alternativnih virov prevoza za 5%.

Nadalje želimo doseči, da bi otroci skupaj hodili oziroma se vozili s kolesi v šolo. Na ta način bomo vplivali tudi na socialne kompetence otrok, prav tako pa jih bomo spodbudili k gibanju – bolj zdravemu načinu življenja. Pričakujemo, da bomo v sklopu aktivnosti oblikovali vsaj 20 skupin s po vsaj tremi otroci, ki bodo skupaj hodili v ustanovo.

V sodelovanju z Geodetskim inštitutom bomo na podlagi prejetega načrta obstoječih poti, po katerih prihajajo v ustanove otroci, naredili načrt trajnostnih poti za pet ustanov. V načrt bo zajeta razdalja do dveh kilometrov od ustanove – trajnostne poti – kolesarske steze, pločniki in javni prevoz.

S projektom želimo doseči tudi povečano deljeno uporabo vožnje avtomobilov oziroma povezovanje staršev s ciljem zmanjšati stroške in onesnaževanje zraka – oblikovanje skupin – spletne skupine ali FB.

S predvidenimi aktivnostmi in zastavljenimi cilji je projekt dolgoročno naravnan in se lahko nadaljuje in nadgrajuje tudi v prihodnjih letih.

V malem priročniku za izbiro trajnostne mobilnosti najdete obilico uporabnih in poučnih informacij.

Prijavnica na projekt

Trajnostna mobilnost = moja izbira (pdf)

Navodila za sodelovanje

Trajnostna mobilnost = moja izbira (pdf)

Vmesno poročilo aktivnosti (pdf)

Zadnje novice

Dan trajnostne mobilnosti

V sklopu projekta Trajnostna pot = moja izbira, smo izbrali pet ustanov, na katerih bomo organizirali ‘Dan trajnostne mobilnosti’.

Galerija