Prijavnica za Šolo sobivanja

Arhiv novic

Koledar dogodkov

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Sobivanje

Namenite nam del dohodnine

Trajnostna pot = moja izbira


Projekt obravnava problem onesnaževanje zraka v prometu. Problema se loteva na inovativen način, z navezovanjem na zdrav način življenja in vzpostavitev oziroma krepitev socialnih stikov – odnosov. Povezuje torej  naslednje tematike:
Alternativne transportne možnosti (zmanjševanje onesnaženosti zraka).
Zdrav način življenja (gibanje) in
Razvoj socialnih kompetenc (druženje na poti v ustanovo, službo, …).
Projekt je namenjen:
Odraslim (zaposleni v javnih ustanovah, staršem in splošni javnosti) in
Otrokom (v vrtcih in osnovnih in srednjih šolah).
V sklopu projekta je poudarek na naslednjih aktivnostih:

a.       Začetek projekta (začetna in končna raziskava) 
          - anketa pri otrocih in med zaposlenimi v javnih zavodih, 
b.       Natečaj v vrtcih in šolah:
          - popis stanja poti v ustanovo in izris trajnostnih poti na realnem zemljevidu, 
c.       'Dan trajnostne mobilnosti' – dogodki v ustanovah
          - namenjeni staršem (strokovno predavanje) in otrokom (izobraževalne delavnice), 
d.       Promocija projekta
         - Spletna brošura – predstavitvena, tiskovna konferenca ob začetku in zaključku                  projekta,  revija Sobivanje – 2x, družabna omrežja, sprotno pošiljanje PR sporočil 
      medijem, spletna brošura s končnimi rezultati projekta

e.       Zaključek projekta
         - Analiza raziskave, predstavitev rezultatov in smernice za nadaljnje delo.

Predvideni cilji in rezultati

S projektom želimo zmanjšati onesnaženost zraka z uporabo alternativnih virov prevoza. V sklopu raziskovanega vzorca želimo povečati uporabo alternativnih virov prevoza za 5%. 

Nadalje želimo doseči, da bi otroci skupaj hodili oziroma se vozili s kolesi v šolo. Na ta način bomo vplivali tudi na socialne kompetence otrok, prav tako pa jih bomo spodbudili k gibanju – bolj zdravemu načinu življenja. Pričakujemo, da bomo v sklopu aktivnosti oblikovali vsaj 20 skupin s po vsaj tremi otroci, ki bodo skupaj hodili v ustanovo.

V sodelovanju z Geodetskim inštitutom bomo na podlagi prejetega načrta obstoječih poti, po katerih prihajajo v ustanove otroci, naredili načrt trajnostnih poti za pet ustanov. V načrt bo zajeta razdalja do dveh kilometrov od ustanove – trajnostne poti - kolesarske steze, pločniki in javni prevoz. 

S projektom želimo doseči tudi povečano deljeno uporabo vožnje avtomobilov oziroma povezovanje staršev s ciljem zmanjšati stroške in onesnaževanje zraka – oblikovanje skupin – spletne skupine ali FB.

S predvidenimi aktivnostmi in zastavljenimi cilji je projekt dolgoročno naravnan in se lahko nadaljuje in nadgrajuje tudi v prihodnjih letih.


Trajnostna mobilnost moja izbira - prijavnica na projekt.doc (pdf)

Trajnostna pot moja izbira - navodila za sodelovanje.pdf (pdf)

© Društvo sobivanje